xs_atan2

Синтаксис

stock Float:xs_atan2(Float:pa,Float:pb)

Описание

Тази функция няма описание.