get_user_can_build_battle

Синтаксис

native get_user_can_build_battle(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако играчът може да строи в бойната фаза

Връщаща стойност

Връща true ако играчът може да строи в бойната фаза и false - ако не може. (bool)