bb_get_flags_swap

Синтаксис

native bb_get_flags_swap()

Описание

Тази функция няма описание.