set_user_can_build_battle

Синтаксис

native set_user_can_build_battle(id, set)

Употреба

id
Индекс на играча
set
true : за да може да строи и false : за да не може

Описание

Задава стойността на играч, за да може да мести блокове и в бойната фаза (действа до стартирането на следващата бойна фаза)

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.