DF_pfnAllowLagCompensation

Синтаксис

stock DF_pfnAllowLagCompensation() {

Описание

Тази функция няма описание.