fm_find_ent_by_integer

Синтаксис

stock fm_find_ent_by_integer(index, pev_field, value) {

Описание

Тази функция няма описание.