fm_give_item

Синтаксис

stock fm_give_item(index, const item[]) {

Описание

Тази функция няма описание.