zp_user_humanize_attempt

Синтаксис

forward zp_user_humanize_attempt(id, sniper)

Описание

Тази функция няма описание.