xs_is_msg_valid

Синтаксис

stock bool:xs_is_msg_valid(msgid)

Описание

Тази функция няма описание.