EF_RemoveEntity

Синтаксис

stock EF_RemoveEntity(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.