AddDiceResource

Синтаксис

native AddDiceResource(item[], resource[])

Описание

Тази функция няма описание.