getClientINFREEFALL

Синтаксис

native getClientINFREEFALL		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.