ns_set_ps_rendermode

Синтаксис

native ns_set_ps_rendermode(RawPS:system, NSPS_RenderMode:rendermode);

Описание

Тази функция няма описание.