user_unfreeze_cool_pre

Синтаксис

forward user_unfreeze_cool_pre(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се преди играч да спре да се топи