cshop_error_sound

Синтаксис

native cshop_error_sound(id)

Употреба

id
Player's index.

Описание

Plays the error sound on a player.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.