bb_get_flags_revive

Синтаксис

native bb_get_flags_revive()

Описание

Тази функция няма описание.