ns_set_ps_size

Синтаксис

native ns_set_ps_size(RawPS:system, Float:size);

Описание

Тази функция няма описание.