ad_set_cfg

Синтаксис

native ad_set_cfg(const ADSet:Type, const Value);

Употреба

Type
enum ADSet
Value
Type int

Описание

Sets setting config.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.