ts_has_fupowerup

Синтаксис

native ts_has_fupowerup(id);					//!

Описание

Тази функция няма описание.