ns_set_ps_genshape_params

Синтаксис

native ns_set_ps_genshape_params(RawPS:system, const params[]);

Описание

Тази функция няма описание.