ns_set_ps_sys_life

Синтаксис

native ns_set_ps_sys_life(RawPS:system, Float:lifetime);

Описание

Тази функция няма описание.