ts_is_demolition

Синтаксис

stock ts_is_demolition(id) {

Описание

Тази функция няма описание.