bb_get_flags_guns

Синтаксис

native bb_get_flags_guns()

Описание

Тази функция няма описание.