FVecIVec

Синтаксис

stock FVecIVec(const Float:FVec[3], IVec[3])

Употреба

FVec
Input float vector
IVec
Output integer vector

Описание

Converts a floating point vector into an integer vector.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.