fm_get_speed

Синтаксис

stock fm_get_speed(entity) {

Описание

Тази функция няма описание.