set_user_block_ent

Синтаксис

native set_user_block_ent(id, ent)

Употреба

id
Индекс на играча
ent
Индекс на ентитито

Описание

Задава индекс на ентитито на блока, който играчът мести в момента

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.