release_block_post

Синтаксис

forward release_block_post(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се след пускането на блок