EF_ParticleEffect

Синтаксис

stock EF_ParticleEffect(const Float:ORIGIN[3], const Float:DIRECTION[3], Float:color, Float:count) {

Описание

Тази функция няма описание.