ts_getuserpwup

Синтаксис

native ts_getuserpwup( index );

Описание

Тази функция няма описание.