EF_CanSkipPlayer

Синтаксис

stock EF_CanSkipPlayer(const PLAYER) {

Описание

Тази функция няма описание.