ns_add_obs_energy

Синтаксис

native Float:ns_add_obs_energy(idObs,Float:value);

Описание

Тази функция няма описание.