fm_trace_hull

Синтаксис

stock fm_trace_hull(const Float:origin[3], hull, ignoredent = 0, ignoremonsters = 0) {

Описание

Тази функция няма описание.