is_user_revolt

Синтаксис

native bool:is_user_revolt(id)

Описание

Тази функция няма описание.