xs_task_paramfl

Синтаксис

stock Float:xs_task_paramfl(paramid)

Описание

Тази функция няма описание.