ts_has_dfirerate

Синтаксис

stock ts_has_dfirerate(id) {

Описание

Тази функция няма описание.