cm_reload_config_file

Синтаксис

native cm_reload_config_file()

Описание

Reloads the configuration file.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.