set_user_can_build

Синтаксис

native set_user_can_build(build)

Употреба

build
true - ако могат, false - ако не могат

Описание

Задава дали играчите могат да строят (дали в момента е строителна фаза)

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.