get_total_zombie_classes

Синтаксис

native get_total_zombie_classes()

Описание

Връща общия брой зомби класове, заредени в момента

Връщаща стойност

Връща общия брой зомби класове, заредени в момента. (int)