fm_set_user_maxspeed

Синтаксис

stock fm_set_user_maxspeed(index, Float:speed = -1.0) {

Описание

Тази функция няма описание.