DiceHUD

Синтаксис

native DiceHUD(message[])

Описание

Тази функция няма описание.