xs_task_pushfl

Синтаксис

stock xs_task_pushfl(Float:value)

Описание

Тази функция няма описание.