EF_AnimationAutomove

Синтаксис

stock EF_AnimationAutomove(const ENTITY, Float:flTime) {

Описание

Тази функция няма описание.