EF_SetModel

Синтаксис

stock EF_SetModel(const ID, const STRING[]) {

Описание

Тази функция няма описание.