map_reset

Синтаксис

forward map_reset(isload);

Описание

Тази функция няма описание.