user_infect_post

Синтаксис

forward user_infect_post(victim)

Употреба

victim
Индекс на жертвата

Описание

Извиква се след инфектиране на играч