xs_assertfunc

Синтаксис

stock xs_assertfunc(any:exp, const desc[])

Описание

Тази функция няма описание.