crxranks_get_user_hudinfo

Синтаксис

native crxranks_get_user_hudinfo(id, buffer[], len)

Употреба

id
Client index.
buffer
Buffer to store the HUD information in.
len
Maximum buffer length.

Описание

Returns the client's HUD information.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.