getClientSWOOPSPEED

Синтаксис

native getClientSWOOPSPEED 		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.