EF_SetClientMaxspeed

Синтаксис

stock EF_SetClientMaxspeed(const ENTITY, Float:newMaxspeed) {

Описание

Тази функция няма описание.