set_user_fire_duration

Синтаксис

native set_user_fire_duration(id, duration)

Употреба

id
Индекс на играча
duration
Стойността на oставащата кръв за взимане при горене, която искаме да зададем (1 - за да спрем горенето на играч).

Описание

Задава стойността на oставащата кръв за взимане при горене